Tramwaje wodne w Polsce Strona Główna Rozkład i cennik Mapa Trasy Rezerwacje on-line Kontakt

Regulamin rezerwacji i płatności on-line

UWAGA: rezerwacje biletów dwustronnych przez internet mogą być dokonywane do momentu rozkładowego odejścia statku

§1 Postanowienia ogólne

1. Tramwaj wodny Zalewu Wiślanego (dalej: „Sklep”) prowadzi rezerwację miejsc za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu od 1 sierpnia 2016 r. jest firma:
Michał Popończyk, ul. Suchy Las 11, 02-495 Warszawa,
NIP: 527-259-56-65 tel. 510 96-27-25 adres email: biuro@tramwajwodny.com.pl
3. Statek może zabrać 75 pasażerów, rezerwacjami on-line objęte są wszystkie miejsca
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Dokonanie rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu przez Klienta.
6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Dokonując rezerwacji (dalej: Zamówienia) Klient wpłaca zadatek, sprzedaż biletu następuje na podstawie paragonu z kasy fiskalnej wydawanego na statku za okazaniem wydruku rezerwacji lub dokumentu potwierdzającego tożsamość

§2 Zamówienia

1. Rezerwacji można dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu w momencie dokonania rezerwacji, w szczególności: cena, termin i sposób realizacji.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient dokonując rezerwacji składa ofertę rezerwacji miejsc dla konkretnej liczby osób na konkretny rejs i wnosi zadatek.
5. Miejsca siedzące na statku nie są numerowane, ale osoby z rezerwacjami on-line mają pierwszeństwo wejścia.
6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wydania paragonu z kasy fiskalnej na pokładzie statku.
7. Firma zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia transakcji z winy Klienta w następujących i zbliżonych wypadkach:
- Klient lub Klienci są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
- Klient lub Klienci strojem, zachowaniem lub obecnością mogą wzbudzać odrazę wśród innych pasażerów;
- Klient lub Klienci zachowują się w sposób naruszający dobre standardy kulturalnego zachowania;
- decyzji kapitana statku odnośnie odmowy przewozu danego pasażera.

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
b) ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.
2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest zapłata zadatku.

§4 Reklamacje

1. W wypadku odwołania rejsu z przyczyn zawinionych po stronie Właściciela Sklepu, Klientowi przysługuje reklamacja i zwrot zadatku w podwójnej wysokości (jeżeli płatność była dokonana kartą, zwrot następuje poprzez przelew na konto karty). W innym wypadku, szczególnie w sytuacji wstrzymania żeglugi na skutek złych warunków pogodowych, przyczyn technicznych lub działań administracyjnych, Właścicielowi sklepu przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji na inny rejs.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu wpłaty zadatku (wydruku rezerwacji).
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji drogą e-mailową na adres: biuro@tramwajwodny.com.pl z opisem niezgodności.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w każdym momencie do chwili rozpoczęcia rejsu. Odstąpienie od umowy skutkuje przepadkiem zadatku

§6 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§7 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.